Het belang van goed samenwerkende teams

Iedereen wil graag werken in een succesvol team. Die soms onuitgesproken wens vervullen heb je grotendeels zelf in de hand. Mits je kritisch naar jezelf durft te kijken. Verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen bijdrage. Elkaar positief leren, kunnen en durven aanspreken op gedrag is essentieel voor een goed functionerend team. Maar dan dien je wel te weten waarop en hoe?

Focus op permanente ontwikkeling

‘Niets is meer permanent als het begrip verandering’. Teamontwikkeling wordt vooral beter en prettiger samenwerken door het waarderen van en benutten van elkaars unieke kenmerken in plaats van het hanteren van vooroordelen over elkaar. Het is een proces van met elkaar leren en samen presteren. Elkaars talenten leren onderkennen doe je het best en snelst door (h)erkennen en investeren in de samenwerking binnen het team. Voor het bereiken van permanent succes is daar voor optimaal resultaat een gemotiveerde leidinggevende en HR betrokkene bij nodig. Zodat het proces zoveel mogelijk continuïteit krijgt.

Onderzoek geeft aan dat medewerkers die met meer begrip en inzicht in de kwaliteiten van elkaar als team hechter en gemotiveerder samenwerken. Ook neemt zo het aantal arbeidsjaren dat medewerkers langer bij je werken toe. Wat levert je een langer dienstverband met je werknemer eigenlijk aan extra voordelen op? Medewerkers leren zich nog beter op elkaar in te stellen door onder andere meer inzicht in hun persoonlijkheids- of persoonlijkheid stijl profielen en werken aan hun communicatiestijl. Beter samenwerkende teams zijn trots op hun gezamenlijk geleverde prestaties, motiveren elkaar vaker en beter en zijn een voorbeeld voor anderen, ook uw opdrachtgevers binnen en buiten uw organisatie.

Resultaten in één oogopslag zichtbaar via uw persoonlijk dashboard

De Motivatie Talent Profiel Analyse werkt het meest effectief als deze iedere een of twee jaar opnieuw wordt ingevuld. Dit kan als onderdeel van een coaching-, beoordelings- of verbeterproces. Na het invullen bespreekt u met de betrokkene welke punten nog kunnen verbeteren.

Ons dashboard laat in één oogopslag de resultaten van de 3 verschillende Analyses zien en maakt de ontwikkelpunten snel inzichtelijk. Zo haalt u voortaan duurzaam meer rendement uit uw medewerkers en teams met de 3 Talent Profiel Analyses van LifeTimeGrowth.

Vind de meest geschikte kandidaat voor uw team

Hebt u weinig tijd voor selectieprocessen en wilt u toch snel de beste kandidaat vinden en binden? De 3 Talent Profiel Analyses worden ook heel vaak ingezet bij werving- en selectieprocessen en de invulling van een interne vacature. Door het laten invullen van de 3 Talent Profiel Analyses ziet u direct welke kandidaten de juiste aanvulling vormen op uw team. Zo bespaart u veel tijd en teleurstellingen tijdens de zoektocht naar de juiste kandidaat. Ook voor interne vacature invulling waarbij u de intern beste kandidaat wil, ontdekt u de beste kandidaat op basis van de beste en trefzekerste feiten. Waardoor discussie intern uitblijft en teleurstellingen die vaak onrust en verloop opleveren, worden voorkomen.

Teamontwikkeling is vooral beter en prettiger samenwerken door het waarderen van elkaars unieke kenmerken in plaats van oordelen over elkaar. Het is een proces van met elkaar leren en samen presteren. Elkaars talenten leren onderkennen doe je het best en snelst door (h)erkennen en investeren in de samenwerking binnen het team.

Onderzoek geeft aan dat medewerkers die met meer begrip en inzicht in de kwaliteiten van elkaar als team hechter en gemotiveerder samenwerken. Ook neemt zo het aantal arbeidsjaren dat medewerkers langer bij je werken toe. Met betere relatieontwikkeling en binding als resultaat. Welke ‘ellende’ veroorzaakt personeelsverloop , onrust, vroegtijdig vertrek van personeel, onder andere omdat uitdagingen ontbreken? Hoe voorkom je ‘mentale vergrijzing’ van je medewerkers? Vraag ons om de aanpak waardoor u een langer arbeidsverband waarborgt. Fijn voor u als werkgever en voor uw opdrachtgevers. Medewerkers leren zich nog beter op elkaar in te stellen door onder andere meer inzicht in hun persoonlijkheids- of sociale stijl profielen en werken aan hun communicatie- en motivatiestijl. Beter samenwerkende teams zijn trots op hun gezamenlijk geleverde prestaties en zijn een voorbeeld voor elkaar en anderen binnen en buiten de organisatie.

Contact

Dotterbeemd 5,
1261 TL Blaricum
Nederland

+31 (0)653202417